« »

ေနျပည္ေတာ္၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျပႆနာမ်ား


     ပ်ဥ္းမနားၾကက္ေျပး မွ ေနျပည္ေတာ္ အျဖစ္သုိ႕ အသြင္ေျပာင္း ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ အစုိးရရုံးစုိက္ရာျမဳိ႕ေတာ္တြင္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားစြာ သက္ေရာက္လ်ွက္ရွိသည္။ စစ္အစုိးရမွ ထိမ္ခ်န္ထားေသာ သတင္းမ်ားစြာအနက္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ေတာမီးႏွင့္ ဆက္တုိက္ လႈပ္ေနေသာ ငလ်င္ မ်ား ပါဝင္သည္။

     အမည္မေဖၚလုိသူ ရန္ကုန္သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေနျပည္ေတာ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေတာမီး၊ လက္ရွိ ဆက္တုိက္လႈပ္ေနေသာ ငလ်င္ေႀကာ ႏွင့္ ျပဳိက်ပ်က္ဆီးသြားေသာ ဟုိတယ္မ်ား ရွိေနေႀကာင္း ၾကက္ေျပး ဟုိတယ္တြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား၏ အဆုိကုိ ကုိးကား၍ ေျပာသည္။ ျပဳိက်သြားေသာ ဟုိတယ္မ်ား အနက္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီအမတ္ ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေမာင့္ပရဲစင့္ဟုိတယ္ ပါဝင္ေႀကာင္း၊ ဟုိတယ္အေဆာင္ ၃ေဆာင္မွာ ငလ်င္ ဒဏ္ေႀကာင့္ ကြဲအက္လုိက္ လာသျဖင့္ တမင္ျဖဳိခ်ထားလုိက္ရေႀကာင္း အဆုိပါဝန္ထမ္းက ဆုိသည္။ ထုိအေႀကာင္းကုိ ဦးခင္ေရႊ အပါအဝင္ အားလုံးက ဖုံးအုပ္ထားေႀကာင္း၊ ဦးခင္ေရႊသုိ႕ တုိက္ရုိက္ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္း ေသာ္လည္း ဖုန္းျပန္လည္ ေျဖႀကားျခင္း မရွိေႀကာင္း အဆုိပါ သတင္းေထာက္က ဆုိသည္။

     ေလာင္ခဲ့ေသာ ေတာမီးမွာ လူေနေဆာင္ ၄ထပ္အထိ ျမင့္မားေႀကာင္းကုိ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လာေသာ ဝန္ထမ္းက ဖုန္းထဲတြင္ မေျပာရဲသျဖင့္ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ျပီး လမ်ားစြာႀကာမွ သိရသည္ဟု ဆုိသည္။
      ထုိ႕အျပင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ငလ်ွင္ေႀကာေပၚတြင့္ တည့္တည့္က်ေနသျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ေသာ အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာရွိကာ၊ ႀကံ႕ခုိင္မႈနည္းကာ ပစၥည္းခုိ၍ ေဆာက္ထားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားမွာ အက္ကြဲလုိက္လာေႀကာင္း သိရသည္။

     စစ္အစုိးရသည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ ၂၀၀၅ခုႏွစ္၊ ႏုိဝဘၤာလ က ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ျပီး က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံကာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္တုိက္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ျပီး ေရွ႕တြင္လည္း ဟုိတယ္မ်ား၊ အစုိးရရုံးႏွင့္ လူေနအေဆာက္အဦးမ်ား ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္သြားရန္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ 


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။