« »

မေလးရွားႏုိင္ငံသားတုိင္း တရားဝင္အီးေမးလ္ လိပ္စာရရွိမည္


ကြာလာလမ္ပူ။ ဧျပီလ ၁၉ရက္
      အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူ မေလးရွားႏုိင္ငံသားတုိင္းကုိ မေလးရွားအစုိးရက လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ အီးေမးလိပ္စာတစ္ခု စီစဥ္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ အီးေမးလိပ္စာသည္ မေလးရွားအစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအႀကား တရားဝင္ရုံး ကိစၥမ်ားအတြက္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိေႀကာင္း ရုိက္တာ သတင္းဌာနတြင္ ေရးသားထားသည္။

      အဆုိပါ ”ဝမ္းမေလးရွား” အီးေမးလိပ္စာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားဆုိင္ရာ အစုိးရရုံး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး ကဏၭတည္ေဆာက္ျခင္းမွ အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

      အဆုိပါ အီးေမးလိပ္စာအသုံးျပဳမည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကုိ Tricubes Berhad ကုမၺဏီက ျပဳလုပ္ေပးရန္ တာဝန္ယူထားျပီး စာမ်က္ႏွာ ျပီးစီးသြားသည့္အခါ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လုိင္းမိတ္ေဆြအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစုိးရအား အင္တာနက္မွတဆင့္ ေငြေႀကးအခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ေလ်ွာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

      အဆုိပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ တည္ေဆာက္မည့္ Tricubes ကုမၺဏီမွ အႀကီးအကဲ ”ခါအီရြန္ေမာ့ခ္တား” က ”ဝမ္းမေလးရွား” အီးေမးဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဇူလုိင္လတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္စီစဥ္ ထားေႀကာင္းႏွင့္ အစုိးရမွ ႏုိင္ငံသားသုိ႕ တုိက္ရုိက္ပုိ႕ေသာ အခြန္အခေတာင္းခံလႊာမ်ား၊ အေႀကာင္းႀကားစာမ်ားကုိ ဝမ္းအီးေမးအေကာင့္ သုိ႕ တုိက္ရုိက္ပုိ႕ႏုိင္ရန္ ႀကည့္ရႈလ်ွက္ရွိေႀကာင္း ဆုိသည္။

      လက္ရွိ အသုံးျပဳေနေသာ MyEG အစုိးရအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အခြန္အခေတာင္းခံလႊာ တစ္ခုတည္းကုိ သာ လုပ္ေဆာင္ျပီး ”ဝမ္းမေလးရွား” တြင္မူ အေႀကာင္းစာ၊ အခြန္အခေတာင္းခံစာ၊ ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြယ္သည့္ စာမ်ားအားလုံးကုိ ပုိ႕ေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။ 


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။