« »

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၅) အမွတ္စဥ္ (၁၂) စာမူေရြးခ်ယ္ျခင္း - ၂၀၁၁ ဇြန္လ ၁၆ရက္


     ၂၀၁၁ ဇြန္လ ၁၆ရက္ေန႕တြင္ ျဖန္႕ခ်ီမည့္ လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၅) အမွတ္စဥ္(၁၂)တြင္ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ စာမူမ်ားႏွင့္ စာမူရွင္မ်ားစာရင္း (အေသးစိတ္သိလိုပါက lannthit2007@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။)စာမူအမ်ဳိးအစား ကေလာင္ရွင္ စာမူေခါင္းစဥ္
ေဆာင္းပါး ႏိုင္းႏိုင္းစေန အလွဆံုး မိန္းကေလး
ေဆာင္းပါး ဗမာ့ေသြး ေမႊးေသာပန္းတိုင္း လန္းေစခ်င္
ေဆာင္းပါး ေဒါင္းျဖဴသား လူ႕ဘဝနဲ႕ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ
ေဆာင္းပါး ခင္မမမ်ဳိး ယာဥ္တန္းအား ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း
ေဆာင္းပါး ျမင့္ႏိုင္(ေရႊစုရြာ) စိတၱဇဆန္ေသာ ေဟာလီးေဒးညမ်ား
ေဆာင္းပါး ေမာင္ရဲမင္း(ပဲခူး) ဖုန္းဆိုးေျမမွ တမ္းခ်င္း
ကဗ်ာ စစ္ေသြးညီ(ရမ္းၿဗဲ) ေမတၱာရွင္သို႕
ကဗ်ာ ဆက္တိုး(ဝါးေတာမ) ေအာင္ႏိုင္သူအစစ္
ကဗ်ာ မင္းထက္တန္(ေရႊဘို) ကဗ်ာဆရာ အတၳဳပၸတိၱ
ကဗ်ာ ေအာင္ကိုရဲ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္းေလာက
ကဗ်ာ မင္းညီ ဘဝေပ်ာက္ရွာပံုေတာ္
ကဗ်ာ လူခါး အဲဒီလူမွာ နံမည္ရိွတယ္

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။