« »

ရင္းဂစ္ ၄၈သန္းတန္ ဂ်က္ေပါ့ထီကုိ သူငယ္ခ်င္း ၁၆ေယာက္ ဆြတ္ခူးရရွိပစ္တလင္းဂ်ာယာ (ဧျပီလ ၂၁ရက္) ။ ။ သူငယ္ခ်င္း (၁၆) ေယာက္ကာရာအုိေက သီခ်င္းဆုိေသာ ညတြင္ ထီစုထုိးခဲ့ရာမွ ရင္းဂစ္ ၄၈သန္းတန္ေသာ Toto 6/58 jackpot ထီေပါက္ ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (၁၆) ေယာက္စလုံးသည္ ဆာဘားတြင္ ေနထုိင္ သူမ်ား ျဖစ္ႀကျပီး ၄၇.၈၄ သန္း အျပင္ အပုိဆုအျဖစ္ System Play 9 မွ ရင္းဂစ္ (၁၂၇၇၄၄) ကုိလည္း ထပ္မံရရွိသြားႀကသည္။
      အဆုိပါ သန္းထီေပါက္ေသာ သူငယ္ ခ်င္းတစ္စုမွာ အသက္ ၃၀ မွ ၅၀ အတြင္း ျဖစ္ႀကျပီး ထီထုိးရန္ နံပါတ္စဥ္မ်ားကုိ ေဖေဖၚဝါရီလ ကတည္းကပင္ အေလာင္းအစား လုပ္ကာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ႀကျပီး နံပါတ္စဥ္ ၂၊ ၃၊ ၈၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၇ ၂၈၊ ၃၁၊ ႏွင့္ ၅၆ တုိ႕အေပၚ အေလာင္းအစား လုပ္ခဲ့ႀကသည္ဟု ဆုိသည္။ ထီထုိးျပီးေနာက္ ၁၆ေယာက္ထဲမွ တစ္ေယာက္က အြန္လုိင္းေပၚမွတဆင့္ ထီေပါက္စဥ္ဂဏန္းကုိ ရွာေဖြရာ ၄၈သန္း ထီေပါက္ေႀကာင္း သိရွိခဲ့ရျပီး ဆုေႀကးေငြမ်ားကုိ သြားေရာက္ ထုတ္ယူျပီး အညီအမ်ွခြဲယူျပီး ျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။