« »

ဆုိလာစြမ္းအင္ကုိ ၂၀၂၀ တြင္ ၅၀ဂီဂါဝပ္အထိ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲရန္ တရုတ္ရည္မွန္း


ရွန္ဟုုိင္း။ ။ တရုတ္ျပည္တြင္ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္တြင္ ဆုိလာပါဝါမွ ထုတ္ယူမည့္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ ၂ဆတုုိးျမွင့္ကာ ၅၀ဂီဂါဝပ္အထိ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု တရုတ္ျပည္သတင္းဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္လုိက္သည္။
     တရုတ္ျပည္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္သူဟု သတ္မွတ္ခံထားရျပီး သန္႔ရွင္းေသာနည္းျဖင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူရန္ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

      တရုုတ္ျပည္၏ အဆုိပါ ဆုုိလာစြမ္းအင္ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဂ်ပန္တြင္ ေျမငလ်င္ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ဆူနာမီ ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားယုုိစိမ့္ျခင္းမ်ားေႀကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တရုုတ္ျပည္၏ ဆုုိလာစြမ္းအင္ထုုတ္မႈမွာ ၁ဂီဂါဝပ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၅-ခုုႏွစ္တြင္ ဆုုိလာစြမ္းအင္ (၁၀)ဂီဂါဝပ္ အထိ ထုုတ္လုုပ္ရန္ရန္ရြယ္ျပီး ၂၀၂၀-ခုႏွစ္တြင္ (၅၀)ဂီဂါဝပ္အထိ ထုုတ္လုုပ္သြားရန္ ရည္မွန္းထားသည္ တရုုတ္ျပည္သည္ ၎တုုိ႕အေနျဖင့္ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထိန္းအသိမ္း အကန္႕အသတ္မရွိ လႊတ္ေပးထားေသာ အစိမ္းေရာင္စုုိက္ပ်ဴိးေရးဖန္အိမ္မ်ားေႀကာင့္ ကမာၻ႔ေလထု အညစ္ညမ္းဆုုံးျဖစ္လာ ရေႀကာင္း၂၀၁၀ ႏုုိဝဘၤာလကကပင္ ဝန္ခံေျပာႀကားခဲ့သည္။

      ကမာၻ႔ဒုုတိယစီးပြားေရး အေတာင့္အတင္းဆုုံး ျဖစ္လာေသာ တရုုတ္ျပည္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ထုုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရာနင့္ခ်ီေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုုိ ရင္းႏွီး ျမႇပ္ႏွံမည္ဟုု သိရွိရသည္။

Source : AP

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။