« »

ျမန္မာ ၅ဦးကုိ ရင္းဂစ္၂သန္းတန္ တရားမဝင္စီးကရက္ ေမွာင္ခုိမႈတြင္ ဖမ္းမိ


ေမလ ၂၆ရက္။ ။ ဂ်ဴိဟိုးဘာ႐ူးရွိ "တာမန္းစုတရာ" တြင္ စီးကရက္မ်ား သုိေလွာင္ထားေသာ ဂုိေဒါင္တစ္ခုကုိ ေမလ ၂၆ရက္ေန႕ မနက္ လင္းအားႀကီး အခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီး ခဲ့ရာ စီးကရက္မ်ားႏွင့္ အတူ သက္ေသခံ စစ္ခ်က္ယူရန္ လူ (၇)ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး ျမန္မာလူမ်ဴိး ၅ဦးတုိ႕ ပါဝင္သည္။

     ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိေသာ စီးကရက္မ်ားမွာ တံဆိပ္မ်ား စုံလင္လွျပီး အလိပ္ေရ စုစုေပါင္း ၃. ၅သန္း ျဖစ္ျပီး တန္ေၾကးမွာ ရင္းဂစ္ေငြ ၂သန္းခန္႕ တန္ဘုိးရွိသည္ဟု သိရျပီး တရားမဝင္ဟု ယူဆရေသာ အရက္ ၁၂ပုလင္းကုိလည္း သိမ္းဆည္းရမိထားသည္။ ရဲက အဆုိပါ ဂုိေဒါင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၉ႏွစ္တာ ကာလပတ္လုံး တရားမဝင္ စီးကရက္မ်ား သုိေလွာင္ခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

     စီးကရက္ဂုိေဒါင္ကုိ ဝင္ေရာက္စီးနင္းေသာအခ်ိန္မွာ နံနက္ ၂း၃၀ ျဖစ္ျပီး ေလာေလာဆယ္ရရွိ ထားေသာ စစ္ခ်က္အရ အဆုိပါ စီးကရက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာသုိ႕ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနဆဲ အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းမိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

     ဖမ္းဆီးခံရသူ (ရ) ဦးစလုံးမွာ အသက္ (၂၀) မွ (၃၀) အတြင္း ျဖစ္ႀကျပီး ျမန္မာလူမ်ဳိး မ်ားမွာ တရားမဝင္ ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

     ျမန္မာလူမ်ဴိးမ်ားကုိ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ အခန္း ၆(၂) အရ တရားစြဲမည္ ျဖစ္ျပီး မေလးရွားလူမ်ဴိးမ်ားကုိ တရားမဝင္ေနသူမ်ားအား လက္ခံထားမႈျဖင့္ အဆုိပါ တည္ဆဲဥပေဒ အခန္း ၅၆အရ တရားစြဲမည္ ျဖစ္သည္။

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။