« »

ေစ်းကြက္တြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ လိင္စိတ္ႂကြ ေကာ္ဖီမ်ား အသက္အႏၲရာယ္ရွိ


     ပုလဲႏွင့္ ကႏုကမာခြံမ်ားမွ ထုတ္ယူရရွိ ထားေသာ ဓါတ္ပစၥည္းျဖင့္ ေရာေႏွာထားေသာ ေဆးေတာင့္မ်ားတြင္ လိင္စိတ္တက္ ႂကြေစသည့္ Tadalafil ေခၚ ဓါတုေဗဒ ေဆးဝါးတမ်ဴိးျဖင့္ ေရာေႏွာထားသည္ဟု မေလးရွား အာဏာပုိင္မ်ား ကဆုိသည္။

     အဆုိပါ လိင္စိတ္ႀကြရန္ ႏႈိးေဆာ္သည့္ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေသာက္သုံးပါက ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း၊ ႏွင့္ ေသြးေၾကာ ေပါက္ျပီး ေသဆုံးသည့္အထိ ျဖစ္ႏုိင္ေႀကာင္း က်န္းမာေရးဌာနက သတိေပးထားသည္။

     ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တုိ႕ ၏ ေကာ္ဖီႏွင့္ အျခားလိင္စိတ္တက္ႂကြ ေစေသာ ေဆးေတာင့္မ်ားတြင္ ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမသုံးပဲ ထုတ္လုပ္ထားေသာ သဘာဝသစ္ဥ၊ သစ္ဖုမ်ားျဖင့္ လိင္က်န္းမာေရးကုိ တုိးျမွင့္ေပးသည္ဟု ေႀကာ္ျငာေရာင္းခ်သည္။ က်န္းမာေရးဌာနသုိ႕ စစ္ေဆးေပးရန္ တင္ျပေသာ နမူနာပစၥည္းထုတ္မ်ားတြင္လည္း ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစေသာ လိင္စိတ္တက္ႀကြေစသည့္ ”တာဒါလာဖီးလ္”ကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ထည့္သြင္းေရာင္းခြင့္ ရရွိသြားျဖင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

     က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆးဝါးပစၥည္း ထိမ္းသိမ္းႀကီးႀကပ္ေရးဌာန ဒုညႊန္ႀကားေရးမွဴး ”ဝမ္ဟာမစ္ဝမ္ အီဘရာဟင္” က အဆုိပါ ေဆးဝါးမ်ားသည္ ေသာက္သုံးသူ၏ အႀကဳိက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးေဏွာက္ကုိ ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစႏုိင္ေႀကာင္း၊ ေသြးေႀကာမ်ား ျပတ္ထြက္ေစကာ အသက္ေသႏုိင္ သည္အထိ ျဖစ္ႏုိင္ေႀကာင္း သတိေပး ေျပာႀကားသည္။

      စားသုံးသူမ်ားက တုိင္ႀကားသျဖင့္ စစ္ေဆးေသာ အခါတြင္မွ ေကာ္ဖီထည့္သြင္း ထုတ္လုပ္ထား ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိသည္။ လက္ရွိတြင္ က်န္းမာေရးဌာန၏ အေရးယူခံထား ရေသာ ကုမၺဏီအခ်ဳိ႕ ရွိေနေႀကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တုိက္ရုိက္ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၺဏီမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဌာနကုိ လွည့္ဖ်ားကာ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ သည့္ တာဒါလာဖီးလ္ကုိ ထည့္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ ကုမၺဏီ မ်ား ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာသည္။ ”တာဒါလာဖီးလ္” ကုိ ေသာက္သုံးလုိပါက ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။