« »

ကိုကင္းမူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ားကို အင္ဂ်င္ အစိတ္အပိုင္း အတြင္း ရွာေဖြေတြ႕ရိွ


စီပန္း။ ။ ၂၀၁၁ ဇြန္လ ၁ဝရက္ေန႕တြင္ ရင္းဂစ္ ငါးသိန္းတန္ဖိုးရိွ မက္သဖက္တမင္း (ကိုကင္း) မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ေကအယ္လ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ရိွ အေကာက္ခြန္ဌါနမွ ျပဳျပင္ထားေသာ အင္ဂ်င္အစိတ္းအပိုင္း (ပစၥတင္) ေလးခုအား မီးသတ္ဌါန၏ အကူ အညီျဖင့္ ငါးနာရီၾကာမွ် ခက္ခဲစြာ ဖြင့္ၿပီးေနာက္တြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

      အဆိုပါ အင္ဂ်င္အစိတ္အပိုင္းအား အာဖရိက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးမွ သယ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကအယ္ေလဆိပ္ အေကာက္ခြန္ဌါန ဦးစီးမွဴး ”ဒါတြတ္ ေဂါဗင္ဒန္းမူတိုဆာမိ” မွ ရွာေဖြေရးပစၥည္းျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အဆိုပါ မသကၤာဖြယ္ရာ အိတ္ကို ဖြင့္ၾကည့္ ေသာအခါမွ စက္ဆီမ်ား ဖံုးအုပ္ေနသည့္ အင္ဂ်င္ အစိတ္အပိုင္းကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။

"မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္လာလိမ့္မယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မသကၤာျဖစ္မိေနတာနဲ႕ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ထင္တဲ့အတိုင္းပဲ ဒီေကာင္က စက္ဆီေတြနဲ႕ ကိုကင္းအနံ႕ကို ဖံုးထားတယ္" ဟု ေဂါဗင္ဒန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

      အေကာက္ခြန္ဌါနမွ မူးယစ္ေဆးဝါးသယ္ေဆာင္မႈ ကြင္းဆက္မ်ား ျပည္တြင္း၌ ရိွေနၿပီလားဟုု သကၤာမကင္း ျဖစ္မိေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ စံုစမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ထုုိသုုိ႕ အင္ဂ်င္ အစိတ္အပိုင္းေတြကို စက္ဆီဖံုးၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုသယ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္မဟုတ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အရာရိွမွ ေျပာၾကားသြားသည္။

      ၁၉၅၂ တြင္ ျပဌါန္းထားေသာ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၉(ဘီ) အရ ရမန္ႀကီးခ်ဳပ္ထားၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုုိသုုိ႕ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပဌါန္းထားေသာ ဥပေဒအရ မလႊဲမေသြ ေသဒဏ္က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ 


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။