« »

ကြာလာလမ္ပူတြင္ အက္စစ္ျဖင့္ ပက္သူကုုိ ရဲက အပူတျပင္းရွာေဖြလွ်က္ရွိ


ရဲမွခန္႕မွန္းပံုေဖာ္ထားေသာ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ
     ကြာလာလမ္ပူတြင္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကုုိ အက္စစ္ျဖင့္ ပက္ကာ အႀကမ္းဖက္ေနေသာ ဆုုိင္ကယ္စီးလူႏွစ္ဦးအား ရဲက အပူတျပင္းစုုံစမ္းရွာေဖြ လ်ွက္ရွိရာ ဘူကစ္အာမန္ ရာဇဝတ္မႈ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမွ ညႊန္ႀကား ေရးမွဴး ဘာကရီဇီနင္ က လူထုုအား မိမိတုုိ႕ သိရွိထားသမ်ွ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအား ေပးပုုိ႕ကူညီပါရန္ တပ္လွန္႕ တုုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ ထားသည္။

     ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရဲကုုိ သတင္းေပးရာတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ား အသုုံးျပဳေသာ ဆုုိင္ကယ္စီးဦးထုုပ္အမ်ဳိးအစား၊ ေမာ္ေတာ္ဆုုိင္ကယ္ အမ်ဳိး အစား၊ အဝတ္အစားဒီဇုုိင္း၊ စေသာ အလြန္ေသးမႊားေသာအခ်က္ကေလးမ်ား သည္ပင္ တန္ဘုုိးမျဖတ္ႏုုိင္ေႀကာင္း ညႊန္မွဴးက ဆုုိသည္။ ထုုိ႕အျပင္ စီစီတီဗြီကင္မရာ၊ ႏွင့္ အျခား ဗီဒီယုုိကင္မရာ ပုုိင္ဆုုိင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုုိ႕တြင္ အထက္ပါ မႈခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး မသကၤာဖြယ္ မွတ္တမ္းမ်ား ရွိပါက ရဲထံလာေရာက္ အပ္ႏွံကူညီပါရန္ တုုိက္တြန္း ထားသည္။

     ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွာ ၂ဦးျဖစ္ျပီး အမွတ္တမဲ့ သြားလာေနေသာ လူမ်ားေနာက္မွ ဆုုိင္ကယ္ျဖင့္ ရုုတ္တရက္ ေရာက္လာျပီး အသင့္ယူေဆာင္ လာေသာ အက္စစ္ျဖင့္ မ်က္ႏွာကုုိ အဓိက ပစ္မွတ္ထားပက္ကာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြား တတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အက္စစ္ျဖင့္ အပက္ခံ ရသူအမ်ားစုုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ႀကျပီး ၊ ေမလ ၂၊ ၂၄၊ ၂၅၊၂၆၊ ၂၇၊ ဧျပီလ၂၊ ေမ ၆ရက္တြင္ ၂ေနရာ၊ ႏွင့္ ေမ ၇ တုုိ႕တြင္ စုုစုုေပါင္း (၈) ေနရာ ၌ လူ၂၀ခန္႕ ဒါဏ္ရာရရွိျပီး ျဖစ္ရာ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္ကေလးငယ္၊ ျပင္သစ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ႏွင့္ ၎၏ အေဖၚမ်ား ပါဝင္ႀကသည္။ အဆုုိပါအမႈႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ရဲကုုိ သတင္းေပးလုုိပါက ကြာလာလမ္ပူ.၀၃-၂၁၄၆၀၅၈၅၊ ဆီလန္ေဂါျပည္နယ္အတြက္ ၀၃-၂၀၅၂ ၉၉၉၉ ၊ ဘူကစ္အာမန္ ၀၃-၂၂၆၆ ၃၃၃၃ သုုိ႕မဟုုတ္ SMS: POLISKL ထုုိ႕ေနာက္ ၃၂၇၂၈ သုုိ႕ သတင္းေရးသားေပးပုုိ႔ႏူိင္သည္။


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။