« »

အိႏၵိယႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးကုိ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈျဖင့္ ေသဒဏ္ႀကဳိးမိန္႕ေပး


ရွားအလမ္။ ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံသား ၂ဦးအား အထက္တရားရုံးလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုမွ ၁၂ကီလုိ ဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ကယ္တာမင္း ေရာင္း ဝယ္ျခင္းအတြက္ ေသဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္ လုိက္သည္။
      ပထမအမႈတြင္ အိႏၵိယအမ်ဳိးသား ”ဆာ မက္မုိဟာမက္ဆူလတန္” (၄၄ႏွစ္) ကုိ ၃.၉ ကီလုိဂရမ္အေလးခ်ိန္ ရွိေသာ ကယ္တာမင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္အတူ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၅)ရက္ေန႕က ကြာလာလမ္ပူ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့သည္။ ဆာမက္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ လက္ဝတ္ရတနာဗူးထဲတြင္ ထည့္သြင္းသယ္ေဆာင္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ”ဆာမက္”က မေလးရွားလူမ်ဳိး ဂ်ာဖာဆုိသူထံမွ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ပစၥည္းသယ္လာေပးရန္ အမွာေႀကာင့္ သယ္လာေပးရေႀကာင္း ခုခံေျပာဆုိေသာ္လည္း ဆာမက္ ရည္ညႊန္းေသာ ဂ်ာဖာဆုိသူကုိ ရုံးေတာ္သုိ႕ သက္ေသခံရန္ ေခၚေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
      ဆာမက္၏ အဆုိအရ အႏၵိယႏုိင္ငံ မြန္ဘုိင္းျမဳိ႕မွ ”အစၥေမး” ဆုိသူက အဆုိပါပစၥည္းကုိ မေလးရွားသုုိ႕ သယ္ေဆာင္ရန္ ရင္းဂစ္ေငြ ၅၀၀ ေပး၍ ခုိင္းေစခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

     ဆာမက္သည္ ပုိ႕ေဆာင္ရမည့္ပစၥည္းကုိ မြန္ဘုိင္းတြင္ သြားေရာက္ယူေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ပစၥည္း ျဖစ္သည္ကုိ ဖြင့္မႀကည့္ခဲ့ေႀကာင္း ဆုိသည္။ တရားသူႀကီး ဆီတီမာရီယာက စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ ပစၥည္းကုုိလည္းမသိ၊ ပစၥည္းလက္ခံရမည့္ သူကုုိလည္း မသိဆုုိသည္မွာ ယုုတၱိမရွိဟုုဆုုိသည္။
      ဒုုတိယအမႈတြင္ အိႏၵိယအမ်ဳိးသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ”မူခ္တာရွိတ္ကာအက္စ္လိယန္” (၅၃ႏွစ္) အား ၂၀၀၉ ဇူလုုိင္လ (၉) ရက္ေန႕က ကယ္တာမင္း (၈) ကီလုုိဂရမ္ကုုိ ”ဆူလ္တန္အစၥေမးပယ္တရာ” ေလဆိပ္သုုိ႕ သယ္ေဆာင္လာျခင္း အတြက္ ”ကုုိတာဘာရုု”အထက္တရားရုုံးေတာ္က ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မူခ္တာအက္စ္လိယန္သည္ ”ငါမသိဘူး” ခုုခံေျပာဆုုိႏုုိင္ျပီး တရားသူႀကီးက မသိဘူးေျပာတုုိင္း လႊတ္ေပးရလ်ွင္ မူးယစ္ေဆးသယ္ေဆာင္သူတုုိင္း အမႈမွလြတ္ေျမာက္မည္ဟုုဆုုိသည္။ တရားခံ ”မူခ္တာ” သည္ ပစၥည္းလာေရာက္ ယူမည့္သူ၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာကုုိလည္း မသိဟုုဆုုိသည္။ တရားသူႀကီးက ပစၥည္းလာယူမည့္သူ ေရာက္မလာလ်ွင္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုုန္းနံပါတ္ေတာ့ လုုိအပ္မည္ဟုုဆုုိသည္။ 


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။