« »

သီတဂူ ဆရာေတာ္ဘုရားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂါရဝျပဳ ဖူးေျမာ္


     ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ရက္ေန႕ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဒဂံုေျမာက္ပိုင္းရိွ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုးရား၏ ေက်ာင္းသို႕သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ကို ဂါရဝျပဳဖူးေျမာ္ခဲ့သည္။


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။