« »

၂ရက္အတြင္း ျမန္မာအပါအဝင္ တရားမဝင္အလုပ္သမား ၁၂၃ေယာက္ ဖမ္းဆီးရမိ


ဘာတာဝါ့သ္။ ။ ျပည္နယ္လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဌာနက တရားမဝင္ အလုပ္သမား (၁၂၃)ေယာက္ကုိ ပီနန္ႏွင့္ ပါရစ္ဘန္တာ၊ ပီရက္တုိ႕တြင္ ဖမ္းဆီးရမိထားသည္။ ေမလ ၄ရက္ မြန္းလြဲ ၂နာရီေက်ာ္မွ စတင္ျပီး မွ ၅ရက္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ေသာ အဆုိပါစီမံခ်က္တြင္ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရး အရာရွိ (၁၀၁)ေယာက္ ပါဝင္ျပီး ”ပီနန္” ႏွင့္ ”ပါရစ္ဘန္တာ” ရွိ ေနရာ (၇) ေနရာကုိ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ ခဲ့ႀကသည္ဟု ဆုိသည္။ ျပည္နယ္လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဌာနမွ ညႊန္ႀကားေရးမႈး ”အဗၺဒူလ္ခါဒီအာမက္”က ၎၏အရာရွိမ်ားသည္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားရွိႏုိင္မည့္ စက္ရုံ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

      ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားတြင္ အသက္ ၂၀မွ အသက္ ၅၀အတြင္း ျဖစ္ႀကျပီး အမ်ဳိးသား ၁၀၈ေယာက္၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၅ေယာက္တုိ႕ျဖစ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၄၇ေယာက္၊ ျမန္မာ ၃၇ေယာက္၊ အင္ဒုိနီးရွား၂၇ေယာက္၊ ဗီယက္နမ္ ၉ေယာက္ႏွင့္ ထုိင္းလူမ်ဴိး ၃ေယာက္တုိ႕ ျဖစ္ႀကသည္။ ဖမ္းမိသူ ၁၂၃ေယာက္အနက္ ၆၅ေယာက္ကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ ျဖစ္ျပီး ၄၇ေယာက္မွာ စက္ရုံမ်ားမွ ျဖစ္ကာ က်န္ေသာ ၁၁ေယာက္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

      တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားကုိ ငွားရမ္းထားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္လည္း တရားစြဲခံရမည္ျဖစ္ကာ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက အလုပ္သမားတစ္ေယာက္လ်ွင္ ရင္းဂစ္ေငြ ၅၀၀၀ႏႈန္းျဖင့္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။


      ဖမ္းမိထားသူ ႏုိင္ငံျခားသားအားလုံးကုိ ဘူကစ္မာတာဂ်မ္ရွိ ဂ်ဴရု ထိမ္းသိမ္းေရးစခန္းသုိ႕ ပုိ႔ေဆာင္ ထားေႀကာင္း သိရသည္။ 


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။