« »

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၄) အမွတ္စဥ္ (၉) ၂၀၁၀ ဇြန္လထုတ္


     စာအုပ္ေပၚတြင္ ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လွ်င္ ျမင္ကြင္းအျပည့္ျမင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခ်က္ ကလစ္ႏွိပ္လွ်င္ အနီးကပ္ဖတ္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္တယ္ ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း စာမ်က္ႏွာထိန္းခ်ဳပ္မႈစံနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။