« »

ရင္းဂစ္ေငြ ၃၅၀ လာဘ္ယူေသာ ရဲကုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္


ကြာလာလမ္ပူ။   ။ စာရြက္စာတမ္းမျပည့္စုံေသာ လူတစ္ဦးအတြက္ အင္ဒုိနီးရွား လူမ်ဳိးတစ္ဦးထံမွ လာဘ္ေငြ ရင္းဂစ္၃၅၀ ယူကာ အျပစ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ရဲဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္စီႏွင့္ ရင္းဂစ္ေငြ တစ္ေသာင္းစီ အသီးသီးက်ခံေစရန္ တရားရုံးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္သည္။

     ျမဳိ႕ေတာ္ရဲတပ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ မုိဟာမက္ရစ္ဇန္ဇူလ္ကီလ္ဖီ (၃၁)ႏွစ္ ႏွင့္ အာဇ္လယ္ယူစြတ္ (၂၉) ႏွစ္ တုိ႕သည္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၅ရက္ေန႕က ”ဂ်လန္ဒယ္လီမာ” တြင္ လာဘ္ေငြ လက္ခံယူခဲ့ေသာ အမႈအတြက္ ပူးတြဲအေရးယူခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

     ဒဏ္ေငြ မေပးေဆာင္ႏုိင္ပါက ဒဏ္ေငြအစား ေနာက္ထပ္ ေထာင္၆လ က်ခံေစရမည္ဟု တရား သူႀကီးက စီရင္ခ်က္တြင္ ထပ္မံထည့္သြင္းထားသည္။

     ရယူေသာ လာဘ္ေငြပမာဏမွာ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ွာ့ေပါ့ေပးမည္ ဆုိလ်ွင္ ဤအမႈကုိ လူထု စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎တုိ႕၏ ေရွ႔ေနမ်ားက ေျပာႀကားသည္။ တရားခံတစ္ဦး ျဖစ္သူ အာဇ္လယ္မွာ မၾကာေသးမီက လက္ထပ္ခဲ့သူျဖစ္ျပီး စီရင္ခ်က္မခ်ခင္ တစ္ရက္ကမွ ဇနီးျဖစ္သူ ကုိယ္ဝန္ရွိ ေနေႀကာင္း သိရသည္ဟု ဆုိသည္။

     တရားသူႀကီးက စီရင္ခ်ခ်ိန္တြင္ တရားခံမ်ားအေနျဖင့္ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ခင္ မိမိအလုပ္ကုိမိမိ ေလးစား တန္ဖုိးထားရန္ စဥ္းစားသင့္ခဲ့ေႀကာင္း ေျပာၾကားသည္။


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။