« »

အိမ္ေဖၚကုိ မတရားႏွိပ္စက္ေသာ အလုပ္ရွင္အမ်ဳိးသမီး ေထာင္၈ႏွစ္က်


      ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္းမွ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးမွာ အင္ဒုိနီးရွား အိမ္ေဖၚအမ်ဳိးသမီးအား အလြန္ပူ က်က္ေနေသာ မီးပူျဖင့္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရခဲ့ေစမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္(၈) ႏွစ္အျပင္ ဒဏ္ေငြ ရင္းဂစ္ႏွစ္ေသာင္း က်ခံေစရန္ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း တရားရုံးမွ ေမလ (၅)ရက္ေန႕ က ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လုိက္သည္။

     အမႈမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ ၁ရက္မွ ၁၃ရက္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ၃၆ႏွစ္အရြယ္ တရားခံအိမ္ရွင္မ ပြန္ဂါဗာနန္ က ၂၆ႏွစ္အရြယ္ အင္ဒုိနီးရွား အိမ္ေဖၚ ”ဝင္းဖာအိဒါ” အေပၚ က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာ အမႈျဖစ္သည္။

     အဆုိပါျပစ္မႈအတြက္ ဆြဲခ်က္တင္ထားေသာရာဇဝတ္မႈ ပုဒ္မ၃၂၆အရ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ (၂၀) ႏွင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ သုိ႕မဟုတ္ ေငြဒဏ္ကုိ က်ခံႏုိင္ရသည္ဟု သိရသည္။ ကေလး(၄) ေယာက္တုိ႕၏ မိခင္ တရားခံအမ်ဴိးသမီးသည္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ စိတ္ထိခုိက္လႈပ္ရွားမႈ တစုံတရာ ျပသခဲ့ျခင္း မရွိဟု ဆုိသည္။

     အမႈအတြက္ တရားခံ၏ ေရွ႕ေနက ေလွ်ာက္လဲရာတြင္ တရားခံသည္ ေဒါသေႀကာင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ရျခင္း ျဖစ္ျပီး တရားခံ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကုိ ျမွဴဆြယ္ဖ်ားေယာင္း ေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာႀကားသည္။ အစပုိင္းတြင္ တရားခံသည္ တရားလုိကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု တရားလုိ ”ဝင္း” ကဝန္ခံထားရာ အဆုိပါအခ်က္ကုိလည္း ထည့္သြင္းေထာက္ထားသင့္ေႀကာင့္ ေရွ႕ေနက ေထာက္ျပသည္။ လူထုဆြဲခ်က္တင္အရာရွိက တရားလုိ၏ကုိယ္စား တရားရုံးသုိ႕တင္ျပရာတြင္ တရားလုိ ခံစားထားရေသာ စိတ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အျပင္ ကုိယ္ခႏၵာတြင္ရရွ္ိထားေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္ေႀကာင္း တရားရုံးအား တုိက္တြန္းေျပာႀကားခဲ့သည္။


      တရားခံ၏ ေရွ႕ေနက ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ကုိ အယူခံဝင္မည္ဟု ဆုိသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တရားခံ၏ အသက္ (၄၀)ရြယ္ခင္ပြန္းသည္မွာလည္း အိမ္ေဖၚျဖစ္သူ ”ဝင္း” ကုိ အလြဲသုံးစားျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တရားမဝင္ ေခၚသြင္းလာမႈေႀကာင့္ တရားစြဲခံထားရသည္ဟု သိရသည္။ 


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။