« »

အဓမၼကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကေလးေမြးခိုင္းသည့္ အိမ္


     ေလးဂို႔စ္ - ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားအား အဓမၼကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခိုင္းကာ ေမြးလာသည့္ ကေလးမ်ားအား လူကုန္ကူးရန္ ေရာင္းစား သည္ဟုဆိုသည့္ ေနအိမ္တစ္လုံးကို ရဲမ်ားက ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က ဝင္ေရာက္စီးနင္း ခဲ့ၾကသည္။

     အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကားရွိ မိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏လုပ္ငန္းရွင္အတြက္ ကေလးမ်ားေမြးေပးရန္ ေစခိုင္းခံေနရေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရိွ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္၊ အဘာျပည္နယ္ရိွ ေနအိမ္ျခံဝင္းကို ရဲမ်ားက စီးနင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

     ရဲမ်ားက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းကေလး ၃၂ ဦးကိုကယ္တင္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္အား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနသည္။ ဘာသာေရးဓေလ့ထုံးတမ္း မ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ား တြင္ အသုံးျပဳမည့္ သူမ်ားအား ထိုကေလးမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္က ေရာင္းစားသည္ ဟု နာမည္ ထြက္လာၿပီး ေနာက္တြင္ ရဲက ၀င္ေရာက္စီးနင္းျခင္းျဖစ္သည္။

     အဆိုပါ မိန္းကေလးမ်ား၏ ကေလးမ်ားကို အဆိုပါလူက က်ား-မကို လိုက္၍ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားေငြ ႏိုင္ရာ ၂၅,၀၀၀ မွ ၃၀,၀၀၀ (၁၉၂ ေဒၚလာ) အၾကား ေပး၍၀ယ္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ရာ ၃၀၀,၀၀၀ မွ တစ္သန္း (ေဒၚလာ ၁,၉၂၀ မွ ၆,၄၀၀) အထိ ေဈးျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေၾကာင္း မိန္းကေလးအခ်ဳိ႕က ရဲကိုေျပာျပသည္။ အေနာက္အာဖရိကတြင္ ကေလးသူငယ္ အလဲြအသုံးျပဳမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား အျဖစ္မ်ားေလ့ရိွသည္။ စိုက္ခင္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ခိုင္းရန္၊ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ခိုင္းေစရန္အတြက္ ကေလးမ်ားကို ေရာင္းခ်တတ္သည္။

     အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားမွာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရာင္းစားခံရကာ အနည္းငယ္မွာ စုန္းေမွာ္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အသတ္ခံရ၊ သို႔မဟုတ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံၾကရ သည္။ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ကေလးေမြးစားျခင္းကလည္း ေခတ္စားေနသည္။ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးမသမာမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ၿပီးလွ်င္ လူကုန္ကူးမႈမွာတတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။

မူရင္း - (ေအအက္ဖ္ပီ)
သစ္လြင္ ဘာသာျပန္သည္။

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။