« »

ေသြးေရာင္ ျဖစ္သြားေသာ "လ"


     စကၤာပူႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ ျမင္ရခဲ့သည္ ေသြးေရာင္ျဖစ္သြားေသာ "လ" ကို ၾကည့္႐ႈရန္ လာမည့္ ၾကာသပေတးေန႕ မနက္ (ဗုဒၶဟူးေန႕ည) ဇြန္လ ၁၅၊ ၁၆ရက္ေန႕ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။

      သဘာဝျဖစ္စဥ္အရ ကမာၻရဲ႕အရိပ္ဟာ လေပၚသို႕ ဖံုးအုပ္သြားခ်ိန္၌ လၾကတ္ျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည္။

      ေသြးကဲ့သို႕ အနီေရာင္သန္းသြားရျခင္းမွာ ေနႏွင့္လၾကားတြင္ ကမာၻေျမႀကီးက အတိအက် ေရာက္ရိွသြားၿပီး ေနမွလာေသာ အနီေရာင္အလင္းသာ လမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႕ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ၏အရိပ္ လေပၚသို႕ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဖံုးအုပ္သြားျခင္းဟာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံျဖစ္ပြားဦးမည္ဟု သိရသည္။

     ေသြးေရာင္ "လ" ကို တယ္လီစကုပ္မလိုဘဲ အတိုင္းသားျမင္ေတြ႕ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဌါနမွ ၎ျဖစ္ရပ္အတြက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲကို တစ္ညလံုးက်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

     ၎အစီအစဥ္ကို ည ၁၁နာရီခြဲမွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ထူးျခားေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကိုလည္း ကြင္းျပင္က်ယ္တြင္ ခင္းက်င္း ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ "လ" ကိုၾကည့္႐ႈရန္ တယ္လီစကုပ္မ်ားလည္း စီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

Ref : Straits Times

Tags: , ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။