« »

မေလးရွားလူမ်ဴိးမ်ားကုုိ မူးယစ္ေဆး ေမွာင္ခုုိမႈျဖင့္ နယူးဇီလန္တြင္ ဖမ္းဆီး


      နယူးဇီလန္ႏုုိင္ငံ ”ေအာ့ကလန္း” ႏုုိင္ငံတကာေလဆိပ္တြင္ ရင္းဂစ္ေငြ ၂၄သန္း ခန္႕ တန္ဖုိးရွိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သယ္ ေဆာင္လာသည့္ မေလးရွားႏုုိင္ငံသား ၁၀ဦးကုိ နယူးဇီလန္ အစုုိးရက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း လုုိက္သည္။

      အမ်ဳိးသား၈ ေယာက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၂ေယာက္ ပါဝင္ေသာ အဆုုိပါမူးယစ္ဂုိဏ္း အဖြဲ႕သည္ ဧျပီလ ၂၅ရက္ေန႕က ေအာ့ကလန္း ေလဆိပ္သုုိ႕ ၈၀၀ ဂရမ္ႏွင့္ ၂ကီလုိဂရမ္ အႀကား အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ကိုကင္း ကုုိ ၎တုုိ႕၏ ရွဴးဖိနပ္တြင္ ထည့္ကာ သယ္ေဆာင္သြား ခဲ့ႀကသည္။

      ေလဆိပ္တြင္ နယူဇီလန္လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးက မေလးမူးယစ္ဂုိဏ္းအဖြဲ႕မွ ႏွစ္ေယာက္ကုုိ ရပ္တန္႔ကာ ဖမ္းဆီးရာ အျခားေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပုုိင္မ်ားက အဖြဲ႕ဝင္အားလုုံးကုုိ လုုိက္လံ ဖမ္းဆီးႏုုိင္ခဲ့သည္။ ဂိုဏ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ အသက္ ၂၀ မွ ၇၀ အထိ အရြယ္အသီးသီး ျဖစ္ႀကသည္။

      နယူဇီလန္အေကာက္ခြန္ဌာန၏ မူးယစ္ေဆးဝါးစုုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ အရာရွိ ”မာ့ခ္ေဒး” က ယခုုတႀကိမ္သည္ တႀကိမ္တည္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအေရအတြက္အမ်ားဆုုံး ဖမ္းမိဖူးျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု ဆုုိျပီး မူးယစ္ဂုိဏ္းအဖြဲ႕သည္ အႏၱရာယ္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ အထင္မခံရေစရန္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္အုပ္စု အေယာင္ေဆာင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေႀကာင္း၊ ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

      အဆုိပါ မေလးရွားလူမ်ဴိး ၁၀ဦးကုုိ အဖမ္းခံရျပီး ေနာက္တေန႕တြင္ မာနာကုုိ တရားရုံးသုုိ႕ ရုုံးထုုတ္ကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ ရမန္ရက္ယူခဲ့သည္။ ၎တုိ႕၁၀ဦးစလုုံးကုုိ ေမလ(၂၅)ရက္ေန႕တြင္ ထပ္မံရုုံးထုုတ္ မည္ဟုု သိရသည္။ 


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။