« »

ဓါးျပမ်ား ပါလီမန္အမတ္ အိမ္ေဖါက္၊ အိမ္ေဖၚကုုိ ႏွိပ္စက္၊ ပစၥည္းယူ


     မ်က္ႏွာဖုုံးတပ္ လူတစ္စုုက အိမ္ရွင္မရွိခုုိက္ ပါလီမန္ အမတ္ တစ္ဦး၏ ေနအိမ္ေဖါက္ဝင္ကာ အိမ္ေဖၚကုိအႏုုိင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ျပီး ပစၥည္းယူထြက္ေျပးေသာ အမႈတစ္ခုု ကုုိတာကီနာဘာလုု တြင္ ျပီးခဲ့ေသာ တပါတ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

     ဓါးျပ သုံးဦးသည္ ဓါးမ်ားကုိ လက္နက္အျဖစ္ ကုုိင္ေဆာင္လာျပီး အိမ္ရွင္၏ အဖုိးတန္ လက္ဝတ္လက္စားမ်ား၊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိ ယူေဆာင္သြားသည္ဟုု သိရ သည္။

     အင္ဒုုိနီးရွားအိမ္ေဖၚတြင္ ဓါးျပမ်ား ႐ုိက္နက္ႏွိပ္စက္ေသာ ဒါဏ္ရာေႀကာင့္ အညိဳအမဲစြဲ ေနေသာ္လည္းမည္သူမ်ွ ဒါဏ္ရာျပင္းျပင္းထန္ထန္ မရသျဖင့္ အိမ္ရွင္ပါလီမန္အမတ္ Tsen က ဝမ္းသာမိေၾကာင္းဆုုိသည္။ 


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။