« »

ကေနဒါ ႏုိင္ငံသားမ်ား ပလပ္စတစ္ပုိက္ဆံ ကုိ အသုံးျပဳရေတာ့မည္


ေအာ္တုိဝါ။ ။ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ လာမည့္ ႏုိဝဘာၤလမွ စတင္ကာ လက္ရွိသုံးစြဲေနေသာ က်ဴိးပဲ့ စုတ္ၿပဲလြယ္သည့္ ေငြစကၠဴမ်ား ေနရာတြင္ ပုိလီမာ ပလပ္စတစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပုိက္ဆံ အသစ္မ်ားကုိ အစားထုိး သုံးစြဲသြား ေတာ့မည္ဟု သိရွိရသည္။

      ပထမဦးဆုံး အေနျဖင့္ ေဒၚလာ(၁၀၀) တန္ကုိ စတင္ ထုတ္ေဝမည္ ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေဒၚလာ (၅၀)တန္ ကုိ ထုတ္ေဝကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ က်န္ရွိေနေသာ ေငြအေႂကြ အေသးစားမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျဖန္႕ခ်ီသြားမည္ ျဖစ္သည္။

      ပုိလီမာ ပလပ္စတစ္ ပုိက္ဆံမ်ားသည္ လက္ရွိစကၠဴပုိက္ဆံ မ်ားထက္ ပုိမုိအၾကမ္းခံျပီး သက္တမ္း ၂ဆခြဲခန္႕ ပုိမုိ ရွည္ၾကာစြာ သုံးစြဲႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကေနဒါဘဏ္ မ်ားက ယုံၾကည္ထားႀကသည္။ ပလပ္စတစ္ ပုိက္ဆံအသစ္တြင္ စစ္မွန္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ ေရစာ၊ လ်ဴိ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ ဖ်က္စီးမရႏုိင္ေသာ ရုပ္ပုံလႊာမ်ား ထည့္သြင္းထားျပီး အလင္းေရာင္တြင္ ေထာင္ၾကည့္ပါက ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။

      ပလပ္စတစ္ ပုိက္ဆံမွာ ေပါ့ပါးျပီး ဖေယာင္းသားပမာ ေခ်ာေမြ႕ေနမည္ ျဖစ္သည္။ အလြယ္တကူ မက်ဴိးေၾက ႏုိင္ေသာ္လည္း ခ်ဳိးႀကည့္ပါက ေခါက္ေၾကာင္းရာ ထင္မည္ျဖစ္ျပီး ထက္ျခမ္း ျဖဲ၍ ရႏုိင္ဖြယ္ရာ မျမင္ဟု ဆုိသည္။ ပလပ္စတစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အဝတ္ေလွ်ာ္ အပူေပးစက္မ်ားတြင္ အရည္မေပ်ာ္ႏုိင္ဘဲ ေဆာင္းရာသီ တြင္လည္း ေျခာက္ေသြ႕ဒဏ္ေေၾကာင့္ မာေက်ာသြားမည္ မဟုတ္ဟု သိရသည္။ 


Tags: , ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။