« »

အက္စစ္ျဖင့္ အပက္ခံရသူ အမ်ဳိးသမီး


ဇြန္လ (၁၁)ရက္ ဆရမ္ဘန္း။ ။ အက္စစ္ျဖင့္ အပက္ခံခဲ့ရသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွာ မ်က္စိကြယ္သြားခဲ့ၿပီး ျပင္းထန္ ဆိုးရြားစြာ ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့ျခင္းကို ခက္ခဲစြာ ျပန္လည္ကုသခဲ့ရာ သံုးလ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ အေရျပားႏွင့္ အက္ဆစ္ေလာင္ ဒဏ္ရာ အေျခအေနမွာ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါၿပီ။

      အက္စစ္ျဖင့္ အပက္ခံရသူ အမ်ဳိးသမီး (ဇူဟိုင္နား တန္းကီ) ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အနည္းငယ္သာ ရိွေတာ့တဲ့ မ်က္စိ အျမင္အာ႐ံု ကိုလည္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကုသႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈ ရိွလာေၾကာင္းကို တူအန္ကု ဂ်ာအဖာ (TJH) ေဆး႐ံုရိွ မ်က္စိကုဌါနမွ ေဒါက္တာ ဘက္တယ္ လစ္ဗင္းစတုန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

     မ်က္စိႏွစ္ဖက္လံုးကုုိ အက္စစ္ေလာင္ သြားခဲ့ၿပီး ကြာလာလမ္ပူ ေဆး႐ံုမွ ဆရာဝန္မ်ားက သူမရဲ႕ အေျခအေန ဆိုးရြားလွေသာ မ်က္စိအေမွးပါးကို ခက္ခက္ခဲခဲ ကြာကြယ္ ကုသႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာဝန္မွ ကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ကို အလံုအေလာက္ ထားရိွဖို႕ မွာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာရရိွသူ အမ်ဳိးသမီး၏ ခင္ပြန္းသည္မွာ ရာဘာျခစ္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရင္းဂစ္ေငြ ငါးရာသာ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ခင္ပြန္းသည္ ေနာ္အဇ္မန္းမွာ သူ၏မိသားစုကို အဓိကရွာေဖြ လုပ္ေကၽြး ေနသူျဖစ္ၿပီး သူမေဆး႐ံု တက္သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ ေဆး႐ံုေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ား ထိန္းျခင္းကိုသာ လုပ္ကိုင္ ေနရျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

ဒဏ္ရာရရိွသူ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ၁၇ႏွစ္အရြယ္တူမ တို႕ မန္တင္းရိွ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျပန္အလာတြင္ ဆိုင္ကယ္ တစ္စီးေပၚမွ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးမွာ အက္စစ္ျဖင့္ ပက္သြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

အမည္မသိ လူႏွစ္ေယာက္က အက္စစ္ျဖင့္ ပက္၍ တုုိက္ခုုိက္ျခင္းကုုိ မတ္လ ဆန္းကတည္းက စတင္ခဲ့ရာ အပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားစြာ ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီး ကလန္း ဗယ္လီတြင္လည္း အထက္ပါ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။