« »

တရုတ္ျပည္ျဖစ္ ေဆးဝါးအတုမ်ား ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ေရာက္ရွိေန


စီဘူး- ေမလ ၂၃ရက္။ မေလးရွားတရုတ္သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သူမ်ား အစည္းအရုံးက တရုတ္ျပည္ျဖစ္ ေဆးဝါးအတုမ်ား မေလးရွားေစ်းကြက္ထဲတြင္ ေရာက္ရွိေန သည္ဟု စားသုံးသူမ်ားကုိ သတိေပး ေျပာႀကားလုိက္သည္။

     မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ေဆးဝါးအတုမ်ားမွာ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ ေဆးမ်ားႏွင့္ အရုိးအဆစ္အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ”တင္ကာဟြာ” က ဆုိသည္။ ေဆးပက္ကင္ဘူးကုိ ျမင္ရုံႏွင့္ အတု အစစ္ခြဲျခားရန္မွာ ခက္ခဲလွေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။ အတု၊ အစစ္ ေသခ်ာရန္အတြက္ www.bpfk.gov.my သုိ႕သြားကာ မေလးရွား အစုိးရမွ အဆုိပါေဆးဝါးအတြက္ ထုတ္ေပးထားေသာ နံပါတ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူတုိ႕၏ အမည္၊ လိပ္စာ၊တုိ႔ ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးႀကည့္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံထုတ္ေဆးဝါးမ်ားမွာ MAL batch နံပါတ္မ်ားႏွင့္ လာသည္ဟု က "တင္ကာဟြာ" က ဆုိျပီး ေဆးဘူးတြင္ ပါေသာ တံဆိပ္အမွတ္အသားကုိ စစ္ေဆးႀကည့္ႏုိင္သည့္ ကိရိယာ ၎တုိ႕တြင္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။


      ေဆးဝါးအတု ေရာင္းခ်သူမ်ားကုိ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ဖမ္းဆီးမိပါက ရင္းဂစ္ေငြ ၂၅၀၀၀ ဒါဏ္ေငြရုိက္မည္ ျဖစ္ျပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ဖမ္းမိပါက ဒါဏ္ေငြမွာ မူလဒါဏ္ေငြ၏ ၂ဆ သုိ႕မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒါဏ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ခ်မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ျဖစ္လာမည္ သတိေပးေျပာၾကား ထားသည္။ 


Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။