« »

ကြန္ျပဴတာ အတြင္းမွ မိမိမလိုအပ္ေသာ Software မ်ားကို Uninstall ျပန္လုပ္ဖို႕


မိမိကြန္ျပဴတာအတြင္း Install လုပ္ထည့္သြင္းထားခဲ့ေသာ Softwareမ်ားကို အသံုးမျပဳလိုေသာ အခါမ်ားတြင္ သမ႐ိုးက် Uninstall ျပန္လုပ္ရာတြင္ ကြန္ျပဴတာ အတြင္း က်န္ရစ္ခဲ့တတ္သည့္ မလိုအပ္ေသာဖိုင္မ်ားအား အတြင္းက်က် ရွင္းလင္းေပးဖို႕ကို Your Uninstaller က ေျဖရွင္းေပး ႏုိင္ပါတယ္... Install လုပ္စရာမလိုတဲ့ Portable Software ေလးပါ... Download ယူႏိုင္တဲ့ Link မ်ားကေတာ့...Source : အၾကင္နာနန္းေတာ္
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။