« »

ငါတို႕ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ

ငါတို႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ - (ဦးပုကေလး)
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။