« »

သတ္မွတ္ထားေသာ စာတိုက္မ်ားမွ 6P တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္

ပစ္တလင္းဂ်ာယာ ။ ။ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ 6P အဆင့္ ၆ ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို ကြာလာလမ္ပူ၊ ဆီလန္ေဂါ၊ ဂ်ဳိဟိုးႏွင့္ ပါဟန္းရိွ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားေသာ မေလးရွားစာတိုက္ (Pos Malaysia) ခုႏွစ္ခုတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕အထိ သြားေရာက္ လက္ေဗြႏွိပ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။

၎ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ စာတိုက္မ်ားမွာ GPO KL, GOP Shah Alam, Port Klang, Bandar Baru Bangi, Rawang, Pontian ႏွင့္ Pusat ရိွ မေလးရွားစာတိုက္မ်ားျဖစ္သည္။

မွတ္ပံုတင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ရင္းဂစ္ ၃၅ သာျဖစ္သည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားမွလည္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အာမခံေၾကးမ်ားကို ၎စာတိုက္မ်ားတြင္ ေပးေခ်သြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

Source : The Star
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။