« »

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (မေလးရွား)


     ေသာက္ေရသန္႕ဗူးခြံစက္႐ံု၊ အခ်ဳိရည္စက္႐ံုႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႕စက္႐ံုအတြက္ အလုပ္သမား အမ်ဳိးသမီး (၁၀) ဦး၊ အမ်ဳိးသား (၁၀) ဦး အလိုရိွသည္။ အက်ဳိးေဆာင္ခ ေပးရန္မလို။

ဆက္သြယ္ရန္ - ေအာင္အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း (0111 533 1117, 0111 530 4080)

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။