« »

အလုပ္သမား အလိုရိွသည္။ (မေလးရွား)


အီလက္ထေရာနစ္စက္႐ံုအတြက္ အလုပ္သမား အမ်ဳိးသား (သို႕) အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ဦးအလိုရိွသည္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရိွလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
ေအာင္အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း
(0111 533 1117, 0111 530 4080)
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။