« »

အခမဲ့ လက္ေဗြႏွိပ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး


တရားမဝင္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားအတြက္ ယေန႕ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕ ည ၉ နာရီအထိ ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ အခမဲ့ လက္ေဗြႏွိပ္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေက်ာ္သြားပါက ရင္းဂစ္ ၃၅ ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ဦးမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွမေလးရွားႏိုင္ငံတြင္း မွတ္ပံုတင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပါက္ေဈးတြင္ အသက္သာဆံုး ႏႈန္းထားျဖစ္သည္။ (အျခား မွတ္ပံုတင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္မႈ ဝန္ေဆာင္ခ ရင္းဂစ္ ၃၀၀ မွ ၁၃၀ အတြင္း ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။) မေလးရွားအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ ေနာက္ဆံုး ေန႕ရက္အထိ ၂၄ နာရီပတ္လံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕အျပင္ အလုပ္သမားေခၚယူရန္ လိုအပ္ေနေသာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ ေနမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ခြင့္အတြက္ ေထာက္ခံရန္ လုပ္ငန္းရွင္ မရိွေသးသူမ်ားမွလည္း မိမိႏွစ္သက္ရာလုပ္ငန္းသို႕ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး တစ္ၿပိဳက္နက္တည္း တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လိပ္စာ - TKT BAWAH, WISMA MIRAMA, JALAN WISMA MIRAMA, KL. (DEWAN BAHASA & PUSTAKA)
ဆက္သြယ္ရန္ - 019 3476 173, 019 3875 682, 019 3562 083.
လမ္းညႊန္ေျမပံု - (ကလစ္ႏွိပ္၍ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၾကည့္ပါ)
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။