« »

ေဒါသထြက္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္း၏ လက္ေဆာင္

ကြာလာလမ္ပူ ။ ။ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ ေသာၾကာေန႔က အသက္(၂၈)ႏွစ္အရြယ္ရွိ တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္မွ ၎၏တံခါးဝတြင္ ပိုက္ကြန္ျဖင္႔ထုတ္၍ ဂံုနီအိတ္ထဲတြင္ ထည္႔ထားေသာ စပါးအံုး ေျမြအား လာေရာက္ထားရွိေသာ သံသယရွိသူ တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

တရာခံေနာက္သို႔ ေျပးလိုက္ျပီးေနာက္ ထိုသူ၏ေနာက္ေက်ာဘက္မွဆြဲ၍ Bandar Tun Razak ရွိအိမ္ဟာအတြင္းသို႔ ွဆြဲ၍ေခၚယူလာခဲ႔ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

ထို႔ေနာက္တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္မွ ရဲဌာနသိုိ႔အေၾကာင္းၾကားျပီး ထိုသံသယရွိသူအားဖမ္းဆီးျပီး အလ်ား (၃) မီတာ ရွိေသာ ေျမြၾကီးအား သိမ္းဆည္းရရွိခဲ႔ပါသည္။

ရဲဌာနသည္ထိုလူငယ္အား ျခိမ္းေျခာက္ခံရသည္ဟု မွတ္ယူျပီး စီရင္ခ်က္မခ်ေသးဟု သိရွိရပါသည္။ သံသယ ရွိသူသည္ ထိုတိုက္ခန္းတြင္ပင္ ေနထိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိပါသည္။

လက္ေထာက္ရဲအုပ္ျဖစ္ေသာ Mohan Singh Tara Singh က ထိုအေဆာက္အဦး၏ (၈)ထပ္တိုက္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ယမန္ေန႔က ဂံုနီအိတ္ အျဖဴေရာင္တစ္လံုအား လာေရာက္ထားရွိခဲ႔ ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ရဲဌာနမွ ထိုေျမြၾကီးအား ေတာရိုင္းတိရစာၧန္ႏွင္႔ အမ်ိဳးသားပန္းျခံဌာနသို႕ ေပးအပ္ခဲ႔ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ဗဟိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနမွ ဒါရိုက္တာ Mohamad Hafid Rohani က ထို စပါးအံုး ေျမြၾကီးသည္ အရြယ္ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္းရရွိခဲ႔ပါသည္။
Tags: , ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။