« »

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ကာလအား ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္

တရားမဝင္ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ ေနာက္ဆံုးေန႕ရက္အား ယခင္ေၾကညာခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္အစား ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ေပးလွ်က္ရိွေနေသာ ေကာင္တာမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ေနထိုင္သူ လူစုလူေဝးအမ်ားအျပား တန္းစီလွ်က္ ရိွေနေသးသျဖင့္ မေလးရွား အိုးအိမ္ဝန္ႀကီဌါနမွ ယေန႕ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ ရက္ကို တိုးျမႇင့္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း The Star သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေအးဂ်င့္မ်ားမွာ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ လိုင္စင္ရထားေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ လုပ္ကိုင္သင့္မသင့္ကို ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း၊ တရားမဝင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသူ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေအးဂ်င့္မ်ားမွ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ဖို႕ရာ ေျဖာင့္ဖ်ေျပာဆိုစည္း႐ံုးေနရေသးေၾကာင္း သိရိွရသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ တရားမဝင္ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ယခုသတ္မွတ္ထားသည့္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕မွ ေနာက္ထပ္ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆံုးလာေရာက္ လက္ေဗြႏွိပ္ မွတ္ပံုတင္ၾကရန္ အိုးအိမ္ဝန္ႀကီးဌါနမွ တိုက္တြန္းသြားခဲ့သည္။
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။