« »

ကၽြန္ဇာတ္ အသြင္းခံေနရတဲ့ အိမ္ေဖာ္ အလုပ္သမားမ်ား

ကြာလာလမ္ပူ ။ ။ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားမ်ား မေလးရွာႏိုင္ငံသြင္းသို႕ ပို႕ေဆာင္ေန ျခင္းအား တားျမစ္ေပးရန္ ကမ္ေဘာဒီးယားႏိုင္ငံမွ မေလးရွားႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာသို႕ တိုက္တြန္းသြားခဲ့သည္။ မေလးရွားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေပးမႈအားနည္း ေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ကၽြန္သဖြယ္ အလြဲသံုးစားျပဳ ခိုင္းစားခံေနရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ အခိုင္အမာ ေတြ႕ရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လုပ္သားဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမွ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈကို တားျမစ္ထားခဲ့စဥ္ ကတည္းက ကမ္ေဘာဒီးယား ႏိုင္ငံရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္း အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမား အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ စုေဆာင္းထားခဲ့သည္မွာ ေသာင္းဂဏန္း ရိွခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

တရားဝင္ စစ္တမ္းမ်ားအရ ယခုႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရိွလာေသာ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမား ၃ ေသာင္းေက်ာ္ အပါအဝင္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္း ကမ္ေဘာဒီးယား ႏိုင္ငံသား အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမား ဦးေရ စုစုေပါင္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည္ လပိုင္းတြင္း မေလးရွား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကမ္ေဘာဒီးယား အိမ္ေဖာ္လုပ္သားတစ္ဦး ေသဆံုးမႈအတြက္လည္း တရားခံ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပါ။ ထိုအခ်ိန္၌ပင္ အျခား တရားမဝင္ အလႊဲသံုးစားျပဳမႈႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဳးလြန္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးကိုလည္း ရဲမွ ကယ္တင္ခဲ့ရသည္။

လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈျပဳေနေသာ "တန္နာဂါနိတ" အဖြဲ႕အစည္းမွလည္း အလြဲသံုးစားျပဳ ႏွိပ္စက္မႈခံခဲ့ရေသာ ကမ္ေဘာဒီးယား အိမ္ေဖာ္ ၄၁ ဦး ကိုကယ္တင္ေပး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႕တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္သာ ရိွေသးေသာ ကေလးမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မတရားႏွိပ္စက္ ခံရျခင္းႏွင့္ လုပ္ခလစာမ်ား မရရိွျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည္ ၆ လကတည္းက ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ယေန႕ေခတ္မွာ ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားေတြကို အမွန္တရားဘက္က မကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့လို႕ မတရား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရတယ္။ ကမ္ေဘာဒီးယား အိမ္ေဖာ္လုပ္သားေတြဟာဆိုရင္ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစခံရၿပီး ကၽြန္ဇာတ္ အသြင္းခံေနရတယ္ဆိုတာ အခုမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပါပဲ။"
ဟု အဆိုပါ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ ဖာနန္ဒက္ဇ္ မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း အိမ္ေဖာ္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒ မေပၚေပါက္ လာေသးသေရြ႕ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို တားျမစ္ၾကရန္ "တန္နာဂါနိတ" အဖြဲ႕အစည္းက ကမ္ေဘာဒီးယားႏိုင္ငံကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သား အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမား ၂ သိန္းေက်ာ္ ရိွၿပီျဖစ္သည္။ မိသားစုမ်ားမွာ အိမ္ေဖာ္မ်ားကို ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ရန္၊ သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ကေလး၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ခန္႕အပ္ထားၾကသည္။

ေမလအတြင္းက အိမ္ေဖာ္မ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကၿပီး အင္ဒိုနီးရွားမွ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားမ်ားကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းကို မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ တရားဝင္ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့သည္။

ကမ္ေဘာဒီးယားႏိုင္ငံ အစိုးရမွ မိမိႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ား အလြဲသံုးစား ျပဳမူခံရမႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ရၿပီး တရားဝင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ထိုျပႆနားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ကြာလာလမ္ပူရိွ ကမ္ေဘာဒီးယား သံ႐ံုးအရာရိွ "အန္းဗန္းတာ" မွ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ လပိုင္းအတြင္း ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကမ္ေဘာဒီးယား အိမ္ေဖာ္ အမ်ဳိးသမီးမွာ နမိုးနီးယား ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ကမ္ေဘာဒီးယား သံ႐ံုးမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိေသဆံုးခဲ့သည့္ အိမ္ေဖာ္ အလုပ္သမားေလးမွာ အလုပ္ရွင္၏ အိမ္အျပင္ဘက္တြင္ ေသဆံုးေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္သာ ရိွေသးေၾကာင္း၊ သူမ၏ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသလို အသက္ ၂၂ ႏွစ္မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ကမ္ေဘာဒီးယား ဥပေဒျပဳ အရာရိွ "မူဆိုခ်ဳးယား" မွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္း ဥပေဒအရ အိမ္ေဖာ္လုပ္သားသည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

"ကေလးလုပ္သားမ်ားအေရး ကၽြန္မတို႕ေဆြးေႏြးေနရပါၿပီ။ ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုက ဆင္းသက္လာတဲ့ မိန္းကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မွာ အသက္လိမ္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူကုိ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္"
ဟု ၎အရာရိွမွ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ရဲမ်ားႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အမႈေဆာင္မ်ားမွ အဆိုပါ အိမ္ေဖာ္ေလး၏ ျဖစ္ရပ္ကို ခ်က္ျခင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ပါဘူး။

"တန္နာဂါနိတ" အဖြဲ႕အစည္းမွ အကူအညီေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ ကမ္ေဘာဒီးယား အိမ္ေဖာ္လုပ္သား ၄၁ ေယာက္မွာလည္း အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎ ၄၁ ေယာက္လံုးမွာ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ၾကရၿပီး အလုပ္နားရက္ မရခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း အလုပ္ရွင္မ်ားမွ သိမ္းယူထားခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အသက္မျပည့္ အလုပ္သမား ၄၁ ဦးမွ တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဝဒနာမ်ားခံစားခဲ့ရၿပီး ၁၅ဦးမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံခဲ့ရသည္။

၎တို႕အတြက္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ လုပ္အားခမ်ား ရရိွရန္အတြက္ "တန္နာဂါနိတ" အဖြဲ႕အစည္းမွ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကေလးမ်ားမွာ စိတ္အားငယ္ေနၾကၿပီး အိမ္ျပန္ရန္သာ စိတ္ေစာေနတဲ့အတြက္ ရဲေခၚ၍ ေျဖရွင္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ ဖာနန္ဒက္ဇ္မွ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

(bloomberg businessweek မွတဆင့္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပသည္။)
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။