« »

တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူ ျမန္မာဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ရိွ

(မေလးရွားသံ႐ံုး ဗီဇာဌာနတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသူအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႔ရစဥ္)

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အစီအစဥ္အရ ႏုိင္ငံျခားသား တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ၾက သူမ်ားထဲမွ တရားမ၀င္ႏွင့္ တရား၀င္ လုပ္သားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရာ ဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ထိုပမာဏထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားဦးေရမွာ တရားမ၀င္ ၁၂၅,၁၂၄ ဦးရွိေနၿပီး တရား၀င္ ၁၁၁,၀၀၅ ဦးျဖင့္ စတုတၴ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မေလးရွားသံ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူ ကေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသားဦးေရထဲတြင္ အမ်ားဆံုးမွာ အင္ဒိုနီးရွား လူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ အျဖစ္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးသူ ဦးေရထဲ၌လည္း ပထမအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု ထပ္မံ သိရွိရသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၏ စာရင္းမ်ားအရ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးတရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တတိယမွာ နီေပါ၊ စတုတၴမွာ ျမန္မာ တို႔ျဖစ္ၿပီး က်န္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္၊ ကေမၻာဒီး ယား၊ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ သီရိလကၤာႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတို႔မွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ထို႔ျပင္ မေလးရွား၌ တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအားလံုးအား တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ကိုလည္း ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ရက္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ထားခဲ့ၿပီးသတ္မွတ္ ရက္ၿပီးဆံုးလွ်င္ အလုပ္မရရွိေသး သူအား အလုပ္ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည့္အျပင္ တရားမ၀င္ဆက္လက္ ေနထိုင္သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက မိခင္ႏုိင္ငံမ်ားဆီသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ခံရမည္ကိုလည္း သိရွိရသည္။

“ဒီမွာရွိတဲ့ overstay အခ်င္းခ်င္း မရွိရင္ေခ်းငွားၿပီး မွတ္ပံုတင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းၾကရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ျပန္လာရမွာေလ။ အလုပ္ရွင္တခ်ဳိ႕က ေတာ့ ဒီစနစ္ကိုအားေပးတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ အလုပ္ရွင္ကို ခြင့္ျပဳေပးေအာင္ မနည္းေျပာေနရတာ ေတြၾကံဳေနရတုန္းပဲ”ဟု မေလးရွား၊ ဂ်ဳိဟုိး၌ေနထိုင္သူ ကိုသူရက ဆိုပါသည္။

Source : Eleven Media Group
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။