« »

ခလုတ္တစ္ခ်က္ ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ ရဲ ေခၚႏိုင္မည့္ ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲ

ရွားအလာမ္း ။ ။ သင္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္ ရဲကို စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာ ဆိုရဘဲ ခ်က္ခ်င္းေခၚႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ေနပါ သလား၊ HELP! (SOS) ဟူေသာ ခလုတ္ေလး တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္႐ံုႏွင့္ သင္မည္သည့္ ေနရာ တြင္ ရိွေနေန ရဲမွ ခ်က္ခ်င္းရွာေဖြႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အသံုးခ် ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲ ေလးအား ဆီလန္ေဂါရဲဌါနမွ ဖန္တီးခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။

ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် မႈခင္းျဖစ္မႈ မ်ားျပားလွ်က္ရိွေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး တီထြင္မႈ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ၎အသံုးခ် ေဆာ့ဖ္ဝဲအမည္မွာ MyDistress ျဖစ္ၿပီး (Sony စမတ္ဖုန္း) Android, Apple, Symbian ႏွင့္ Java အစရိွသည့္ OS မ်ား ထည့္သြင္းထားေသာ စမတ္ဖုန္း အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေရးဆြဲရန္အတြက္ ရဲဌါနမွပင္ အခေၾကးေငြ အကုန္အက် ခံခဲ့ရသည္။

မိုးဘိုင္းဖုန္း ေဆာ့ဖ္ဝဲ ကုမၼဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Convep Mobilogy Sdn Bhd ကို အစီအစဥ္ ေရးဆြဲခိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဓါးျပမႈမ်ား၊ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား၊ အဓၶမေခၚယူ ျပန္ေပးဆြဲခံရမႈမ်ား အစရိွသည့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ေဆာဖ့္ဝဲ ရရိွႏိုင္ဖို႕အတြက္ တစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း ရဲအရာရိွမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖုန္းအတြင္းမွ အကူအညီ ေခၚယူရန္ ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္သည္ႏွင့္ GPS ေျမပံုညႊန္စံနစ္မွ ရဲကားအတြင္း တပ္ဆင္ထားေသာ GPS ေျမပံုညႊန္ျပ LCD ျမင္ကြင္းသို႕ အခ်က္ျပ ထုတ္လႊင့္ၿပီး ၎စမတ္ဖုန္း ကိုင္ေဆာင္သူ၏ တည္ရိွရာ ေနရာသို႕ လမ္းညႊန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၎ေဆာ့ဖ္ဝဲအား ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလအထိ ဆီလန္ေဂါ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ခ႐ိုင္ ၈ ခုတြင္ အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလ ေက်ာ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ၎ေဆာ့ဖ္ဝဲအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ခန္႕မွန္းေျခ လစဥ္ ရင္းဂစ္ ၂ ခန္႕ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

၎ေဆာ့ဖ္ဝဲအား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (mydistress.net) တြင္သြားေရာက္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။Source : The Star
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။