« »

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ား ၈၈၈၈ အတြက္ ဆႏၵျပ (ဓါတ္ပံု)

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႕က ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားမွ ျမန္မာသံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ၂၃ႏွစ္ျပည့္ (၈၈၈၈)အေရးေတာ္ပံုအတြက္ ဆႏၵျပဟစ္ေႂကြးခဲ့ၾကသည္။ဓါတ္ပံု - AP, AFP, REUTERS.
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။