« »

အရုပ္ဆိုင္ - မင္းေမာ္ကြန္း
1.အရုပ္ဆိုင္ - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

2.အိပ္မက္ေလးလို - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

3.ေလာကဟင္းလင္းျပင္ - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

4.ရည္းစားစကား - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

5.ခြင့္မလႊတ္နဲ႔ - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

6.Jenny - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

7.မိုးစက္ေတြနဲ႔အတူ - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

8.ခ်င္ဖတ္ - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

9.မိုးနဲ႔ေျမ - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

10.အနာဂတ္ - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

11.အားငယ္ - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

12.လူ႔အႏၶ - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

13.ခ်စ္ခဲ့မိၿပီေလ - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

14.Unknown Title - ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။