« »

ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ားမွစၿပီး မေလးရွားသံ႐ံုးမွ အလုပ္သမားဗီဇာ တိုးျမႇင့္ ထုတ္ေပးမည္ ဟုဆို

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလ မ်ားမွ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မေလးရွား သံရံုးမွ အလုပ္သမား ဗီဇာ ထုတ္ေပးသည့္ အေရအတြက္ကို ယခုထက္ တိုးျမႇင့္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္က မေလးရွား သံရံုးတြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ သံ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ ျပည္ပ ေအဂ်င္စီ လုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ႏို၀င္ဘာနဲ႔ ဒီဇင္ဘာက စျပီး အလုပ္သမား ဗီဇာ ထုတ္ေပးတဲ့ အေရအတြက္ကို ထပ္ၿပီး တိုးထုတ္ ေပးမယ့္ လို႔လည္း ေျပာတယ္”
ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ယခင္က ေအဂ်င္စီ တစ္ခုလွ်င္ လုပ္သား ၁၅ ဦးႏွင့္ တစ္ရက္လွ်င္ အလုပ္သမား ဗီဇာ လူ ၂၀ဝ ဦးကို တနလၤာေန႔မွ ၾကာသပေတးေန႔ အထိ ၄ ရက္ ဗီဇာ ထုတ္ေပး ခၿဲ့ပီး၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ စတင္ျပီး ေအဂ်င္စီ တစ္ခုလွ်င္ လုပ္သား ၂၅ ဦး၊ တစ္ေန႔လွ်င္ ကုမၸဏီ၂၀ အား တနလၤာေန႔မွ ၾကာသပေတးေန႔ အထိ ဗီဇာ ထုတ္ေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု မေလးရွားသံရံုး၏ တာဝန္ ရွိသူက ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာဆိုသည္။ မေလးရွား သံ႐ံုးတြင္ မွတ္ပံု တင္ထားေသာ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ ၉၃ ခု ရွိၿပီး၊ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ စတင္ၿပီး အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း ကုမၸဏီ မ်ားအား သံ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႀကီးၾကပ္ၿပီး သံ႐ံုးအတြင္း မဲႏိႈက္ၿပီး အလွည့္က် ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ မဲႏိႈက္မည့္ ေန႔တြင္ ေအဂ်င္စီ၏ တရားဝင္ လိုင္စင္ႏွင့္ သက္တမ္း ရွိေသာ Calling Visa အျပည့္အစံု ယူလာၿပီး နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ မဲႏိႈက္ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ စနစ္သစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နာမည္ပ်က္ စာရင္း (Black List) ေတြ႕ရွိပါက ယခင္က မေလးရွား သံရံုးတြင္သာ မွတ္တမ္း ထားရွိ ထားေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ယင္းေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ထားသည့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံရွိ ေအဂ်င္စီ မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး သတင္း ေပးပို႔ တိုင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီက တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမည္ပ်က္ စာရင္း တင္သြင္း ခံထားရသည့္ ေအဂ်င္စီ ၃ ခု ရွိၿပီး ယင္းေအဂ်င္စီမ်ား စာရင္းကို မေလးရွား သံရံုးမွ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန မ်ားသို႔ ေပးပို႔ ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ စာရြက္စာတမ္း အတုျဖင့္ လိမ္လည္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ကာကြယ္ရန္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ မႈခင္း တပ္ဖြဲ႔ (CID) ႏွင့္ ၂ လ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ေပးပို႔ စစ္ေဆး သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Source : True News Journal
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။