« »

ေျမျမဳပ္မိုင္းနင္းမိတဲ့ ဆင္ကေလး

ေျမျမဳပ္မိုင္း နင္းမိၿပီး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေသာ "ပဟဲပို"ဟု အမည္ ရသည့္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ ဆင္ထီးေလးအား စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏိုင္ငံ လမ္ပန္းျပည္နယ္ရိွ ဆင္သီးသန္႔ကု ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္ဟု သိရိွရသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔က ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရိွ သစ္ေတာအတြင္း လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းနင္းမိခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
Source - AP
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။