« »

ဆင္စြယ္ေပါင္း (၁၀၆၉)ခုကို ႏွစ္လအတြင္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့


မေလးရွား အေကာက္ခြန္ဌာနမွ မေလးေငြရင္းဂစ္(၃)သန္းတန္ဖိုးရွိေသာ ဆင္စြယ္မ်ား အပါအဝင္ ဆင္စြယ္ေပါင္း (၁၀၆၉)ခုကို ႏွစ္လအတြင္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့
စာမ်က္ႏွာအျပည့္ဖတ္႐ႈရန္ ညာဘက္ေထာင့္စြန္းတြင္ရိွေသာ « ဤပံုစံငယ္အားကလစ္ႏွိပ္ပါ။

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။