« »

ေရႊျမန္မာမ်ား အတြက္ အထူးသင္တန္း

ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ခြာမည့္ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္ မတက္မျဖစ္ အထူးသင္တန္း ပါဝင္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္...

ယခင္ကအေတြ႔အၾကံဳမရွိသူမ်ားအတြက္ အေျခခံသင္တန္း (အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ားတက္ရန္မလိုပါ)

► ဆန္ေဆးနည္း၊ ထမင္းေပါင္းအုိးတည္နည္း၊ ၾကက္သြန္နီလွီးနည္း၊ ၾကက္ဥေၾကာ္နည္း၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ေၾကာ္နည္း၊ လက္ဖက္သုပ္နည္း၊ ေဆးဘဲဥသုပ္နည္း တို႔ကို အေျခခံက်က် ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္သည္အထိ သင္ၾကားေပးပါသည္။

► ရယ္ဒီမိတ္ မုန္႔ဟင္းခါးထုပ္ကို ဆိုင္စားမုန္႔ဟင္းခါးကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္နည္း
(တစ္ေယာက္ တစ္ထုပ္ႏႈန္းျဖင့္ လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ရမည္။)

► ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေျမပဲ ပစၥည္း (၄) မ်ိဳးျဖင့္ ထမင္း တစ္နပ္စာျပဳလုပ္နည္း
(လက္ရာေကာင္းလာသည္အထိ ေလ့က်င့္ေပးသည္။)

► ၾကက္ဥကို အသံုးျပဳ၍ ၾကက္ဥေၾကာ္၊ ၾကက္ဥေပါင္း၊ ေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥသုပ္၊ ၾကက္ဥဖုတ္၊ ၾကက္ဥဆားေရစိမ္ စသည့္ဟင္းအမ်ိဳးေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ျပဳလုပ္နည္း လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးစားသံုးႏိုင္ျပီး အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာနည္းမ်ားကိုသာ သင္ၾကားေပးသည္။

► အေျခာက္အျခမ္းပစၥည္းမ်ားကို တာရွည္ခံ၊ အနံ႔အသက္၊ အရသာမပ်က္ေအာင္ ထားသိုနည္း (သင္တန္း၏ မူပိုင္ နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။)

► ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ ပစၥည္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာျပဳလုပ္နည္း
(မုန္႔လင္မယား၊ ၾကာဇံခ်က္၊ မုန္႔ဟင္းခါး၊ နန္းၾကီးသုပ္၊ နန္းလတ္သုပ္၊ နန္းေသးသုပ္၊ ေရွာက္သီးသုပ္၊ သရက္သီးသုပ္၊ မရမ္းသီးေထာင္း၊ မရမ္းသီးသုပ္ စသည့္ အစားအစာအမ်ိဳးေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးပါသည္။)

► ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေခါက္ဆြဲျပဳတ္၊ ဆီခ်က္၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္၊ ေခါက္ဆြဲသုတ္၊ ပဲေခါက္ဆြဲ၊ ပလိန္း၊ ၾကက္ဥႏွင့္ စသည္တို႔ကို တရုတ္ေခါက္ဆြဲ၊ ထိုင္းေခါက္ဆြဲ၊ ကိုရီယားေခါက္ဆြဲ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးစံုေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္။

► လစာကို အိမ္ခန္းခ၊ ေရဖိုး၊ မီးဖိုး၊ အစားအေသာက္၊ အဝတ္အစား၊ အိမ္ျပန္ပို႔ရန္ စသည္တို႔ကို တစ္လစာလစ္ဟာမႈ မရွိေစရန္ စာရင္းေရးဆြဲနည္း (မိမိရသည့္ လစာေပၚမူတည္၍ ေရးဆြဲရန္ အခက္အခဲရွိပါက သင္တန္းမွ online support ေပးပါသည္။)

► ေက်ာင္းတက္စဥ္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ရွာနည္း၊ ခြင့္မျပဳေသာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ားကို ခိုးလုပ္နည္း
(ကိုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ား၏ video interview ျဖင့္ ျပသ သင္ၾကားပါမည္။)

► ေက်ာင္းသြားတက္မည့္သူမ်ားအတြက္ Student Pass ျဖင့္ရရွိႏိုင္ေသာ Discount မ်ားကိုလည္း up to date စာရင္းႏွင့္တကြ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္၏ Home Page တြင္လည္း up to date စာရင္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။

► အလုပ္ေလွ်ာက္နည္း၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖနည္း၊ အလုပ္ရရန္ ယၾတာေခ်နည္း
(ေအာင္ျမင္ခဲ့သူတို႔၏ ပြဲေတြ႔လုပ္နည္းမ်ားကို ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည္။)

► အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ အျပင္ နားရက္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ရန္ ရွာေဖြနည္း၊ ေလွ်ာက္ထားနည္းမ်ား
(စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္း ဆင္းရဲခံႏိုင္သူမ်ား အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မသင္မေနရ မဟုတ္ပါ။)

► Discount ေပးေသာ အခ်ိန္အခါ ႏွင့္ ေနရာမ်ားကို ရွာေဖြဝယ္ယူနည္း
(Internet, email မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြျခင္း၊ discount လက္မွတ္မ်ား ရယူျခင္းတို႔ကို လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးမည္။)

► မိမိသြားေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံေပၚမူတည္၍ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ အခမဲ့ (သို႔) ပိုက္ဆံနည္းနည္းျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္အသံုးခ်ျခင္း
(Google Maps ကို အသံုးျပဳ၍ ေျမပံုမ်ား၊ slide show မ်ားျဖင့္ ျပသ သင္ၾကားပါမည္။)

► တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ခြဲေဝနည္း
ထမင္းခ်ိဳင့္ထည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္ထမင္း၊ ဘယ္ဟင္းမ်ိဳးဆို ညကတည္းက ခ်က္ထားရမည္။ ဘယ္ဟင္းမ်ိဳးဆို မယူသြားခင္ ျပန္ေႏြးရမည္။ ဆိုင္စားသမားမ်ားအေနျဖင့္ ညစာကို ဘယ္လိုစီမံရမည္ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ သင္ၾကားေပးသည္။ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းတြင္ အခက္အခဲရွိပါက သင္တန္း၏ Forum က႑တြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

► Tourist Visa ျဖင့္သြားကာ အလုပ္ရွာမည့္သူမ်ားအတြက္ immigration တြင္ ျဖီးနည္း၊ ျဖန္းနည္း (သက္တမ္းတိုးနည္းမ်ားကို ဝါရင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ရွင္းလင္း သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

► အေရးၾကီးေသာ စကား (၂)ခြန္းျဖစ္သည့္ ထမင္းဆိုင္ေနရာေမးနည္းႏွင့္ အိမ္သာေနရာေမးနည္းတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအလိုက္ ေလယူေလသိမ္း မွန္ကန္သည္အထိ ျပဳျပင္သင္ၾကားေပးသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - သန္းထိုက္ေအာင္
မွတ္ခ်က္ - Myanmar Joke (Facebook) မွ ဟာသျဖစ္သည္။
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။