« »

အာရွ (၇)ႏိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ အုိင္တီအင္ဂ်င္နီယာ စာေမးပြဲ က်င္းပမည္

အာရွတြင္း ၇ ႏိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ အိုင္တီအင္ဂ်င္နီယာ AP စာေမးပြဲကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွ က်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းစာေမးပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ IDAအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္ စစ္ေဆးသည့္ စာေမးပြဲမ်ား အစားတြင္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံမွသိရသည္။

”ပုံမွန္က (FE)နဲ႔ IT Passport စာေမးပြဲႏွစ္ခုပဲ စစ္ေပးတာ။ ဒီႏွစ္မွ ဒါကိုထည့္ေပးတာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ တစ္ေျပးညီျဖစ္သြားေအာင္လုိ႔ပါ။ ဒီအတြက္ သင္တန္း ေပးထားၿပီးပါၿပီ”
ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အာရွႏိုင္ငံမ်ား အတြင္း အရည္အခ်င္းမီ အုိင္တီပညာရွင္မ်ား ေပၚထြက္ေရးကို ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မြန္ဂုိလီးယား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပို္င္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွစ၍ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈ စာေမးပြဲေကာင္စီ ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္ တစ္ေျပးညီ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ထုိအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျခင္း၊ ေလ့လာမွတ္သား သင္ယူမႈ အားနည္းျခင္း မ်ားေၾကာင့္ အိုင္တီ စာေမးပြဲမ်ား၏ ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုမႈႏႈန္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ႏႈန္းမ်ားမွာ ဆက္တုိက္ က်ဆင္းေနေၾကာင္း အုိင္တီ အသိုင္းအဝိုင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

Source : Popular Myanmar News
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။