« »

ဘေလာ့ဂါမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ဘာ အတိုက္အခံမ်ားအတြက္ လက္စြဲ


စာအုပ္အား Download ရယူရန္

ဘာသာျပန္ - ေအာင္သူၿငိမ္း
Source : REPORTERS WITHOUT BORDERS
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။