« »

လမ္းသစ္အျမင္ (၅-၁၉)

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အစိုးရ၏ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဘက္ဘက္မွ က်ဆင္းလာေသာအခါ ျပည္သူေတြ အၾကပ္အတည္းကို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လူထုဆႏၵျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ ၾကသည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ၂၃ ႏွစ္ပင္ ၾကာခဲ့ေပၿပီ။ ႏွစ္ေတြလေတြ ၾကာျမင့္လာေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ေရာ ျပည္သူပါ ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ နစ္နာခဲ့ရသည္္။ ႏိုင္ငံလည္း အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းပ်က္စီးၿပီး ခ်ိနဲ႔လာသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ဝါၿမိဳမႈကို ခံစားရၿပီး ျပည္သူေတြလည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကၽြန္ခံေနရၿပီး စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာေတြ ပ်က္စီး၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး အဘက္ဘက္တြင္ နိမ့္က်ေနသည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေတာင္းေနျခင္းမွာ လူသားပီပီသသ လူလိုသူလို ေနထိုင္ၿပီး ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးႏိုင္ ရန္မွာ အစိုးရသစ္၏ စိတ္ရင္းေစတနာ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုသည့္ အေပၚမွာ အဓိကမူတည္ေနသည္။ ျပည္သူလူထု ဘက္ကေတာ့ အစိုးရသစ္အဖြဲ႕က တကယ္ ေစတနာမွန္နဲ႔ ျပည္သူအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳး အတြက္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ တိုင္းျပည္အေရးအတြက္ လက္တြဲပါဝင္ဖို႔ အၿမဲတမ္း အသင့္ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ လက္ခံမက်င့္သံုးျခင္းမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝတိုးတက္ၿပီး လူပီပီသသ လူလိုသူလို ေနထိုင္ စားေသာက္မႈကို မလိုလား၊ မျမင္ခ်င္ ေသာေၾကာင့္ဟု ျပည္သူေတြဘက္က သံုးသပ္ ျမင္ေနၾကသည္။ လက္ရွိအရပ္ဝတ္လဲ အစိုးရသစ္ကလည္း ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာဆက္ခံခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ကမာၻကေရာ၊ ျမန္မာျပည္သူေတြပါ သိရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အထူးသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ခံေနရသည္။ အစိုးရသစ္က အေျပာင္းအလဲ ေတြကို အရိပ္ျပသလိုလို မီဒီယာေတြကေန စကားအျဖစ္ ဝါဒျဖန္႔ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္သူအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ အက်ိဳး ဘာမွထူးထူးျခားျခား မလုပ္ျပႏိုင္ေသးေပ၊ ယခင္အစိုးရ မ်ားနဲ႔ ထူးျခားစြာ ျခားနားျခင္း မရွိေပ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္း က်င့္သံုးေရး ျပည္သူလူထု အဆင္ေျပစြာ ေနထိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ေရးနွင့္ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ေရးအတြက္ ျပည္သူေတြကေတာ့ ေတာင္းဆို တင္ျပေနရဆဲပါ။

ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္က်င့္သံုးေရးအျပင္ ျမန္မာျပည္ ကမာၻေျမပံုေပၚတြင္ အဂၤါရပ္မ်ားနဲ႕အညီ တည္ရွိ ေနေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သ႑ာန္သရုပ္ကို ေပၚလြင္လွေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး မေပ်ာက္ကြယ္ဘဲ သဘာဝအတိုင္း ပံုမွန္ တည္ရွိ စီးဆင္းေနႏိုင္ရန္ကိုပါ ျပည္သူေတြ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈက အစိုးရသစ္လက္ထက္ တိုးတက္လာမႈလား?

လမ္းသစ္ အဖြဲ႕သားမ်ား
(၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ထုတ္ လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅ - အမွတ္စဥ္ ၁၉ မွ။)

Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။