« »

စာေရးသူမ်ားႏွင့္ မွတ္စုေရးသူမ်ားအတြက္ Blog Template

ဤTemplate အား Firefox/ IE Browser တြင္သာမကဘဲ Google Chrome Browser တြင္ပါ ျမန္မာစာလံုးျမင္ႏိုင္ေအာင္ အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ စာေရးသူမ်ားနဲ႔ ေန႕စဥ္မွတ္တမ္း ေရးသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ မူရင္းအတိုင္းပါပဲ။ Lightbox image viewer လည္းပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ အဆင္ေျပပါတယ္။ မိမိရဲ႕ Twitter account၊ facebook account မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
ခ်ိတ္ဆက္ရန္ Blogger > Dashboard > Design > Edit HTML သို႕သြားေရာက္ၿပီး (Your_Twitter_Username_Here) လို႕ေရးထားတဲ့ ႏွစ္ေနရာမွာ မိမိရဲ႕ Twitter Username ကိုအစားထိုးျဖည့္သြားရပါမယ္။ (https://www.facebook.com/pages/Sweet-Notes/) ေနရာမွာေတာ့ မိမိရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာ Link ကိုအစားထိုးေပးသြားယံုပါပဲ။
ဆက္သြယ္ရန္ CONTACT ေနရာမွာေတာ့ လက္ရိွ (http://lannthit2007.blogspot.com/) ကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္၊ အဲဒီေနရာမွာ မိမိရဲ႕ Email ျဖစ္ျဖစ္ စာမ်က္ႏွာျဖစ္ျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္ဘေလာ့တစ္ခု တည္ေဆာက္လိုလွ်င္ ဤေနရာမွ Ebook အား Downloadရယူပါ။ အေျခခံမွ စ၍ေလ့လာလိုသူမ်ား အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။
Source : Site5
Tags: ,

လမ္းသစ္

လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား www.lannthit.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ေန႔စဥ္သတင္းစာအား www.burmanews.co.nr ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။